Å ha veiledning én-til-én gir deg muligheten til å utvikle deg på et dypere plan. Det er et møte med deg selv, med veiledning ut fra Identitetsorientert psykotraume-teori og terapi, IoPT.

 

Dette er din prosess, hvor du sitter i førersetet. Du trenger ingen forkunnskaper, men det er nyttig å forberede seg ved å tenke gjennom og formulere din intensjonssetning - din setning hvor du uttrykker det du vil ha ut av arbeidet. Du kan eventuelt også lage en tegning eller en enkel skisse som uttrykker din intensjon.

 

Din intensjon danner rammen for hver time. Energien du legger i din intensjon vil hjelpe deg til å ta neste skritt i din utvikling. En slik prosess vil ta den tiden og gå framover med det tempoet som du trenger.

 

En veiledningstime varer i 1 time og 10 minutter per gang. Du kan velge mellom online time på Zoom, og fysisk time på Nesodden .

 

VELKOMMEN!