Er du en mann som vil bevege deg ut av "hengemyra", over i lettere og friere terreng?

 

Denne mannsgruppen er for deg som ønsker støtte og fellesskap med andre menn som også er på veien - ut av traumatisering, nærmere sitt sunne jeg.

 

Du kan delta på to forskjellige måter:

Deltakerplass: Du kan delta og observere, og også være resonansgiver for andre deltakere i deres selvmøter. Pris deltakerplass: NOK 200

Egen Prosess plass: Du er garantert å få gjøre din egen resonansprosess med intensjons-metoden. Pris Egen Prosess plass: NOK 1000

Det er maks 16 Deltakerplasser og maks 4 Egen Prosess plasser. Dersom fler enn 4 ønsker å gjøre egen prosess avgjør vi hvem som får plassene ved loddtrekning.

Betaling til Vipps Bedrift # 84789 etter endt deltakelse/egen prosess.

 

Det er fint å forberede seg ved å skrive ned sin egen intensjonssetning, evt lage en enkel skisse eller tegning som uttrykker din intensjon. Vi avgjør rekkefølge og hvem som får de 4 Egen Prosess plassene ved loddtrekning i gruppen!

 

Maksimalt 3 kvinner kan delta for å bidra som resonansgivere. Legg merke til at det ikke er anledning for kvinner å gjøre egen prosess i denne mannsgruppen. Vennligst send meg en epost på geir@sunnerejeg.no dersom du vil delta som kvinnelig resonansgiver.