Identitetsorientert psykotraume teori og terapi (IoPT) er utviklet av psykologiprofessor Franz Ruppert i Tyskland de siste 20 årene. Metoden kalles intensjonsmetoden, og sprer seg idag raskt over hele verden som en svært dyptgripende og effektiv måte å jobbe med sin egen heling og utvikling.

 

IoPT selvmøter med intensjonsmetoden kan gjøres i gruppe, eller en-til-en. Vi kan jobbe fysisk i samme rom, online på Zoom, eller til og med på telefonen. For tiden gjør vi det meste av vårt arbeid online, på Zoom.

 

Du velger din intensjonssetning, og jobber ut ifra den. En intensjonssetning kan være noe du ønsker, noe du vil, noe du lurer på og vil finne ut av, det kan være et spørsmål eller det kan være frittstående ord. Du kan også velge symboler eller en tegning i stedet for ord. Det viktige er at det er du som velger og kjenner energi mot din intensjon.

 

Din intensjon gir energi til ditt selvmøte, og setter også en begrensende ramme for arbeidet, slik at prosessen ikke går lenger eller dypere enn det du til enhver tid er beredt til.

 

Vil du vite mer eller har spørsmål, ta gjerne kontakt.