Den første torsdagen i hver måned er det åpen online gruppe med Geir Dale som fasilitator. Gruppen består av deltagere som enten ønsker å gjøre eget intensjonsarbeid eller som ønsker å være observerende deltager.

 

Intensjonsmetoden

Denne metoden er basert på professor Dr. Franz Ruppert sin tilnærming til traumer; IoPT. 

Identitetsorientert psykotraume teori (IoPT) er basert på hans teori om traumer, med en praktisk metode (intensjonsmetoden) knyttet til teorien. I vårt arbeid har vi teorien som grunnmur, mens intensjonsarbeidet er det som gjør det mulig å belyse de delene av oss som ikke er klart fremme i bevisstheten. Når et menneske blir traumatisert, vil psyken splittes for å kunne overleve. Den deles da i en traumedel, i en overlevelsesdel og i en sunn del. I intensjonsmetoden arbeider vi med å se den traumatiserte delen, bli bevisst overlevelsesdelen og styrke den sunne delen. Slik at psyken styrkes og du i større grad kan leve utifra din sunne del, mer enn å overleve og bruke krefter på å unngå smerten som ligger i den traumatiserte delen.

 

Å arbeide i gruppe

Å møtes i en gruppe hvor du kan gjøre eget intensjonsarbeid eller være med og se andres arbeid, er givende og lærerikt. Det kan også oppleves støttende og er en måte å møte deg selv på ved hjelp av andre. Det skapes et rom hvor det er trygt å møte de delene av deg som kan føles sårbare. I slike grupper vil du også kunne kjenne på en endring og en innsikt selv om du ikke direkte jobber med din egen intensjon.

 

Egen intensjon i gruppe

Dersom du ønsker å jobbe med din egen intensjon (setning), vil det gjøres ved at du spør andre gruppe deltagere om han/hun kan gå i ressonans med ett ord eller en del av din intensjonssetning. Ut ifra din setning velger du maksimum 3 ord eller deler som ressoneres. Fasilitator er der som støtte underveis i ditt arbeid.

 

Observerende deltager

Dersom du ønsker å delta uten å gjøre ditt eget arbeid, vil det likevel kunne sette i gang egne prosesser. Det å observere andre sitt møte med seg selv, vil kunne belyse og få frem i bevisstheten dine egne utfordringer i din prosess/utvikling. Du kan velge å kun være observatør eller også si ja til å være resonans giver dersom du blir spurt om dette av en annen deltager.

 

Lurer du på noe angående å gjøre arbeid i gruppe, om intensjonsmetoden eller har andre spørsmål, kontakt oss gjerne på mail eller telefon.

 

VELKOMMEN!