Vil dere støtte hverandres personlige utvikling samtidig som dere fordyper og utvikler parforholdet?

 

Veiledning for par skjer ved at dere er tilstede for hverandre og observerer hverandres IoPT selvmøter.

  • Paret deltar sammen i tre timers arbeidsøkter. Dere kan velge om dere vil arbeide online i Zoom, eller fysisk i Bergen eller på Nesodden.
  • Det er verdifullt å dele prosessen med hverandre i parforholdet, bli kjent med hverandre på et dypere nivå.
  • Gradvis ser partnere klarere hvordan deres egen personlige traumebiografi påvirker, hindrende for å ha det godt i parforholdet.
  • Ved å løse opp psykiske traumer hver for dere kan kan dere i økende grad forholde dere til hverandre ut fra sunne deler. I et forhold mellom to personer som begge har en traumebiografi er det ulike måter å møte hverandre på. Noen ganger fungerer det godt, andre ganger ikke: